W 2011r. WHO (Światowa Organizacja Zdrowia) sklasyfikowała telefony komórkowe jako substancję prawdopodobnie rakotwórczą grupy 2B (podobnie jak benzen, DDT i spaliny samochodowe).

Zespół naukowców z finansowanego przez UE programu REFLEX złożony z 12 grup badawczych w 7 krajach udowodnił, że jeden dzień wystawienia na działanie promieniowania telefonu komórkowego może wyrządzić szkody równe 1600 prześwietleniom rentgenowskim klatki piersiowej oraz że już po 4 godzinach wystawienia na promieniowanie sieci Wi-Fi zaobserwowano wpływ na zmniejszenie płodności u mężczyzn.

Leif Salford, Uniwersytet w Lund:
„Używanie telefonów komórkowych jest największym biologicznym eksperymentem w historii”

dr Isabelle Baldi, Uniwersytet w Bordeaux:
„U osób, które używają telefonów komórkowych bardzo intensywnie, ryzyko guza mózgu jest dwukrotnie większe”

Martin Blank, Uniwersytet Columbia:
„Telefony komórkowe szkodzą naszemu DNA”

Zapraszamy do zapoznania się z branżową literaturą na temat szkodliwego wpływu promieniowania na zdrowie: