logo2

 

Strona główna

Istnieje wiele szkodliwych efektów działania pól elektromagnetycznych generowanych przez telefony komórkowe, domowe telefony bezprzewodowe, Wi-Fi, domowa sieć przewodów, linie energetyczne, etc. Grożą one wzrostem ryzyka zachorowania na raka, utrata płodności, wpływem na mózg, objawami elektromagnetycznej nietolerancji. Wiele osób nadal uważa, że ponieważ energia tych pól jest za mała, aby wywołać znaczący efekt ogrzewania, pola te nie mogą wywierać wpływu na układy biologiczne. Jednak liczba dowodów na to, że zmienne pola elektromagnetyczne mogą wywołać poza termiczne efekty biologiczne, jest już ogromna (patrz zakładka „wpływ na zdrowie”).

Wyższe częstotliwości, takie jak stosowane w telefonach komórkowych, Wi-Fi i domowych telefonach bezprzewodowych mikrofale, są najbardziej szkodliwe. Nasze obecne wystawienie na będące dziełem człowieka mikrofale jest około miliard miliardów (jedynka z 18 zerami), inaczej 10 do potęgi 18) razy większe od wystawienia na istniejące w naturze częstotliwości. Nie ewoluowaliśmy w takim środowisku, zatem nie powinno być zbyt wielkim zaskoczeniem, że nie jesteśmy do nich genetycznie przystosowani.

Światowa Organizacja Zdrowia (WHO) już sklasyfikowała telefony komórkowe jako substancję rakotwórczą grupy 2B, podobnie jak benzen i DDT.

 

 

 

 
copyright © 2014 High Tech Solutions